CZAS NA ODSTĄPIENIE OD UMOWY

14 dni


ADRES DO ZWROTU

Sklep Anna
Poprzeczna 13
24-100 Puławy


Prawo do odstąpienia od umowy, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

Zwrot pieniędzy zostanie dokonany nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania produktu, którego dotyczy odstąpienie od umowy. Zwrócone zostaną również koszty przesyłki (te które zostały opłacone przy zakupie) zgodnie z regulaminem sklepu.